Home 

Goed dat u komt kijken op onze website!

De stichting HartslagNijmegen zet zich in voor het coordineren van de publieke eerste harthulp in Nijmegen.
U heeft vast wel eens gehoord van iemand die plotseling onwel werd en waarbij gedacht werd aan een hartstilstand (klik hier voor de kenmerken)
Het is dan van levensbelang zo snel mogelijk actie te ondernemen en aan te vangen met hartmassage en AED hulp.

In Nijmegen is men in de wijk Dukenburg begonnen met het opzetten van een netwerk van vrijwilligers die opgeleid worden in het geven van de eerste hulp bij een hartstilstand.
Inclusief de daarbij behorende AED hulp. AED's zijn niet gratis en ze zijn vaak niet publiek bereikbaar. In Dukenburg is men daar wat aan gaan doen door, met behulp van vele sponsors, zélf AED's te gaan aanschaffen en die neer te hangen op publiek bereikbare plaatsen. Ook is er een aantal particuliere AED's met instemming van de eigenaars publiek gemaakt.
Nu is het zo dat bij een 112 oproep aan de dichtstbijzijnde vrijwilligers de locatie doorgegeven wordt, waarna zij al heel snel op pad kunnen gaan om te beginnen met hartmassage. Tegelijkertijd wordt er een AED opgehaald die dan zo snel mogelijk ook op de locatie gebracht wordt.

In een aantal andere wijken van Nijmegen heeft dit initiatief navolging gevonden. Het is de bedoeling dat door heel Nijmegen een netwerk van opgeleide vrijwilligers ontstaat die gezamenlijk vele levens in Nijmegen zouden kunnen helpen verlengen!

De stichting HartslagNijmegen zorgt voor de coordinatie, de contacten, de inpassing en de ervaring voor al deze initiatieven. Kijk maar bij onze doelstellingen en onze verdere uitleg op deze website.