De stad verdelen 

Om het door vrijwilligers beheersbaar te houden hebben we de stad in vijf sectoren verdeeld. De fysieke grenzen van spoorlijnen en waterwegen zijn veel logischer dan de wijk- en stadsdeelstructuur, maar dit blijft een voorlopige indeling. In deze sectoren kunnen nieuwe stichtingen een ‘keten van overleven’ oprichten.

De Stichting HartslagNijmegen gaat deze stichtingen hierbij ondersteunen. De stichting HartslagNijmegen zal de verbinding zijn met de gemeente Nijmegen, het RAV (regionaal Ambulance Voorziening), cardiologen Radboudumc, Hartstichting en HartslagNu. De gemeente Nijmegen streeft naar een centraal contact middels de Stichting Hartslag Nijmegen. Tot heel Nijmegen is voorzien van deelstichtingen zal de Stichting HartslagNijmegen het onderhoud van gemeentelijke apparaten verzorgen in de gebieden waar geen eigen stichting actief is.
In elke sector kan dan door de nieuw op te richten groeperingen een netwerk van AED apparaten gecreëerd en beheerd worden. Ze kunnen vrijwilligers werven, cursussen aanbieden, bedrijven en instanties motiveren hun apparaten buiten te plaatsen en afhankelijk van sponsorbijdragen ook nieuwe AED’s plaatsen. Het onderhoud en beheer van AED’s door vrijwilligers gedaan in de eigen sector tegen alleen materiaalkosten is voor bedrijven ook kostenbesparend.