Doneren 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting HartslagNijmegen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat wij door de Nederlandse staat erkend zijn als stichting die zich inzett voor het algemeen nut. Om als ANBI erkend te kunnen worden moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder een publicatieplicht en eisen aan onze boekhouding.

Doelstelling en beleid

Met name onze doelstelling is daarin erg belangrijk. Die doelstelling behelst het faciliteren alsmede het onderhouden van contacten met de deelnemers aan de stichting en professionele partijen, zoals de RAV (Regionale Ambulance Voorziening), de gemeente Nijmegen, de GGD, de Hartstichting en HartslagNu.
Daarnaast verzorgt de Stichting belangeloos het onderhoud van vele AED's in Nijmegen en beheert en verdeelt zij subsidiegelden onder de aangesloten wijk-AED stichtingen. De stichting HartslagNijmegen verzorgt verder alle mutaties voor apparatuur in Nijmegen bij de database van HartslagNu.
Het beleid van de stichting is alle initiatieven voor ambulante hartzorg in Nijmegen zoveel mogelijk te coördineren en te centreren. Dit is beschreven in ons beleidsplan.
Stichting HartslagNijmegen heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet als doel en medewerkers en bestuurders doen dit werk volledig onbezoldigd.

Activiteiten in 2022

Naast de coördinatie en beheerszaken, zoals in ons beleidsplan vermeld, is in 2022 het volgende ondernomen.
In 2022 is een nieuwe overeenkomst met de gemeente Nijmegen afgesloten voor het beheer en onderhoud van alle gemeentelijke AED-apparaten.
In Nijmegen-Noord zijn besprekingen geweest ter voorbereiding van een vrijwilligersstichting die in Nijmegen-Noord het onderhoud gaat doen. Ook hier zijn alle deelnemers vrijwilliger zonder betaling.
Met de woningcorporaties Talis en Woonwaarts zijn verder afspraken gemaakt om de aanschaf van apparatuur mee te nemen in de bouwkosten van nieuwe bouwprojecten.

Waarom is de ANBI-status belangrijk?

Een ANBI-status geeft aan dat er door de Nederlandse staat goed gekeken is naar een stichting. De belastingdienst heeft ons grondig doorgelicht en zich ervan verzekerd dat 90% van onze gelden ook daadwerkelijk voor het algemeen nut worden ingezet. De overheid vindt ANBI’s nuttig voor de samenleving en helpt ze een extra handje.

Voor de donateurs/gulle gevers betekent de ANBI-status van Stichtingen dat:

  1. U weet dat u met een betrouwbare stichting te maken heeft.
  2. Als u geld aan ons geeft, kunt u daarvoor belastingvoordeel krijgen.

Belastingvoordeel? Hoe werkt dat?

Kort gezegd mag u een gift aan de stichting aftrekken van uw inkomstenbelasting. Voor bedrijven geldt iets soortgelijks: die mogen een gift aan een ANBI aftrekken van hun winst. Voor eenmalige giften geldt er een drempel: die is 60 euro of 1% van uw drempelinkomen, net wat hoger is. Als uw drempelinkomen bijvoorbeeld 18.000 euro is, dan mag u alles dat u meer dan 180 euro geeft aftrekken van de inkomstenbelasting. Er geldt ook een maximum, 10% van het drempelinkomen. In het voorbeeld is dat dus 1.800 euro. De belastingdienst kan daar meer over vertellen. Bedrijven mogen giften aan een ANBI (en dus aan ons) volledig van de winst (d.w.z. vennootschapsbelasting) aftrekken. Er is dus geen drempelbedrag en ook geen maximum.

Hoe weet u zeker dat wij een ANBI-stichting zijn?

De Stichting HartslagNijmegen is opgenomen in het centraal register. Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 8582.26.492. Via de site van de belastingdienst kunt u het register inzien.

Mocht u een donatie willen doen dan kunt u deze overmaken naar ons bankrekeningnummer IBAN: NL12RABO 0326 7150 45 Stichting HartslagNijmegen onder vermelding van ‘donatie’.

 

Stichting HartslagNijmegen

Meijhorst 11-62
6537 ET Nijmegen
www.hartslagnijmegen.nl
RSIN-kenmerk 8582.26.492
Kvk nr: 70269297


Bestuur
Dhr. N de Boer, voorzitter
Dhr. P Saras, secretaris
Dhr. R Janssen, penningmeester