Privacyverklaring 

Stichting HartslagNijmegen

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting HartslagNijmegen, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70269297, hierna te noemen HartslagNijmegen en de website www.hartslagnijmegen.nl.

Privacy:

HartslagNijmegen respecteert de privacy van de deelnemers, stichtingsbesturen van Nijmeegse AED-stichtingen, eigenaren en beheerders van AED-apparaten en gebruikers van de website HartslagNijmegen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van HartslagNijmegen. U dient zich ervan bewust te zijn dat HartslagNijmegen niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid en verdere inhoud van andere sites, die via een link op de HartslagNijmegen website bereikbaar zijn.

Verwerking van persoonsgegevens:

Welke gegevens bewaren wij? De stichting HartslagNijmegen is een overkoepelende stichting voor de Nijmeegse AED-stichtingen. De gegevens worden aangedragen door de deelnemende Nijmeegse AED-stichtingen.

Deze gegevens hebben wij nodig voor het onderhouden van de contacten. Wijzigingen, bewaartermijn een aanvulling/uitbreiding van deze gegevens zijn onder verantwoording van de deelnemende Nijmeegse AED-stichtingen.

Aangedragen gegevens kunnen gebruikt worden HartslagNijmegen voor de contacten met de gemeente Nijmegen, de Hartstichting, Stichting HartslagNu, de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, het Radboudumc, politie Nijmegen en andere nieuwverworven contacten voor het functioneren en behouden van een ‘Hartveilig Nijmegen’.

Eigenaren en beheerders van AED-apparaten die niet bij een Nijmeegse AED-stichting zijn aangesloten kunnen op verzoek mede deelnemen in de stichting HartslagNijmegen. Voor hen gelden dezelfde privacy voorwaarden.

HartslagNijmegen beheert geen persoonsgegevens van burgerhulpverleners! HartslagNijmegen is niet verantwoordelijk voor aanmelding, verlopen geldigheid van reanimatie certificaten en alle verdere gegevens van de burgerhulpverleners.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door HartslagNijmegen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens (buiten bovenstaande) niet aan derden zonder toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en HartslagNijmegen.

Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoeringen HartslagNijmegen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten website:

De inhoud van de website, met daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij HartslagNijmegen. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HartslagNijmegen is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Door de website www.hartslagnijmegen.nl te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met alles hier beschreven. Ook uw aanmelding van andere Nijmeegse AED-stichtingen mogen wij beschouwen als een akkoordverklaring voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die worden besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan HartslagNijmegen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. HartslagNijmegen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website www.hartslagnijmegen.nl, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks:

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. HartslagNijmegen aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Stichting HartslagNijmegen.
Meijhorst 11-62
6537 ET Nijmegen.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hartslagnijmegen.nl

18-01-2021